Powered by EverLive.net

วะโดโกร2557(สำรวจ)

 สำรวจโรงเรียน วะโดโกร พฤษภาคม ปี 2557

 

vadogro

 

บรรยากาศเส้นทางเข้าโรงเรียน

 

vadogro vadogro vadogro vadogro

 

สภาพอาคารเรียนของน้องๆ

 

vadogro vadogro vadogro vadogro
vadogro vadogro vadogro vadogro

 

ห้องเรียนของน้องๆที่จะเรียนรวมกัน ชั้น ป.1-ป.2 เรียนห้องเดียวกัน ป.3 กับ ป.4 จะแยกคนละห้อง และ ป.5-ป.6 เรียนห้องเดียวกัน

 

vadogro vadogro vadogro vadogro
vadogro vadogro vadogro vadogro
vadogro vadogro vadogro vadogro

 

 สถานที่ประกอบอาหาร และโรงอาหาร

 

vadogro vadogro vadogro vadogro
vadogro vadogro vadogro vadogro

 

เด็กบ้านไกลจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องกินนอนที่โรงเรียน

 

vadogro vadogro vadogro

 

 สภาพห้องน้ำ

 

vadogro vadogro

 

 สถานที่พักผ่อนบริเวณไกล้เช่น ม่อนครูบาใส ม่อนกิ่วลม อุทยานแห่งชาติแม่เมย

 

vadogro vadogro vadogro vadogro
vadogro vadogro vadogro vadogro
vadogro vadogro vadogro vadogro

 

 

 

สนใจร่วมบริจาคใจกับกิจกรรมของชมรมได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง เลขที่บัญชี 531-2-15647-6 ชื่อบัญชี "เพื่อสังคมไทย...เรา"
ที่อยู่ 142/78 หมู่3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150