Powered by EverLive.net

เริ่มต้นชมรม

เมื่อปี 2546  จุดเริ่มต้น...ของการเดินทาง...

จุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้เป็นแรงดลบันดานใจให้กลุ่มคนเล็ก ๆ กลุ่มที่ชื่อว่า

SSL10208

“กลุ่มคนสร้างค่าย” 

 


 

เนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้เดินทางเข้าไปสัมผัสชีวิตของชาวเขาบนยอดเขาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ  ซึ่งเห็นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแต่แอบไว้ซึ่งความยากลำบาก  หลังจากนั้น

SSL10217

กิจกรรมแรกของคนกลุ่มนี้ก็ได้ดำเนินขึ้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่แรก ที่กลุ่มนี้ได้ไปทำกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติปี 2547 ที่โรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง ต.ไล่โว่

และต่อจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็เริ่มเติมเต็มให้กับกลุ่มอีกในวันเด็กแห่งชาติปี 2548 ที่โรงเรียนบ้านไล่โว่ และปี 2549 กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ขยายฐานกิจกรรมขึ้นเป็นการสร้างเพื่อพัฒนาอนาคตของชาตินั้นการสร้างเรือนนอนเด็กเล็กที่โรงเรียนบ้านไล่โว่ และปี 2550 ได้สร้างบ้านพักครูในที่เดิมและปี 2551 ได้สร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนนี้อีก  

SSL10218

  จนกระทั่งมาถึงปี 2552 กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้พบพันธมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกันเข้ามาร่วมงานนั้นคือ กลุ่มต้นกล้าอาสา  ซึ่งได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในการสร้างความพร้อมให้มีมากขึ้นทั้งทางด้านกำลังคนและกำลังกายซึ่งในปีนี้เองที่คนสองกลุ่มได้รวมตัวกันบูรณะวัดที่บ้านไล่โว่ซึ่งกำลังจะชำรุดลงให้กลับเข้าสู่สภาพที่เหมาะสมขึ้นมาใหม่ได้อย่างทันเวลา

SSL10214

จนกระทั้งปี 2553 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มนั้นคือ การที่ได้มีพันธมิตรใหม่เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมขึ้นอีกสองกลุ่มนั้นคือกลุ่มคนสร้างภาพและกลุ่มสาวโสด 50 % ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกและกิจกรรมสุดท้ายที่คนทั้งสี่กลุ่มต่างใช้ชื่อกลุ่มของตนเอง ใช้กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านกองสะเดิ่งปี 2553  และแล้วจากนั้นคนทั้งสี่กลุ่มได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ชื่อที่ว่า “ชมรมเพื่อสังคมไทย...เรา”  และชื่อนี้ก็ได้สร้างในการดำเนินกิจกรรมเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2553 โดยการสร้างอาคารเรียนอนุบาลที่โรงเรียนบ้านคลองมดแดง  จ.กำแพงเพชร

IMG_0997

 นับแต่วันนั้นมาทางชมรมฯ ก็ได้รับสมาชิกใหม่ ๆ เข้าชมรมฯ อีกมากมายมาจึงถึงทุกวันนี้  ซึ่งทางชมรมเพื่อสังคมไทย...เรา ได้เติบโตและพร้อมที่ก้าวไปช่วยเติมเต็มให้กับสังคมไทย...ถึงจะได้ไม่มากมายนักแต่พวกเราชาวชมรมเพื่อสังคมไทย...เรา  ก็มีความพร้อมทั้งกำลังใจ และกำลังกาย ที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุดเท่าที่พวกเราจะกระทำได้   แต่ทั้งนี้พวกเราคงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้แต่เพียงลำพัง แต่พวกเรายังได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ในชมรมฯ ต่าง ๆ ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันด้วยดีตลอดมา

 จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

วัตถุประสงค์การตั้ง "ชมรมเพื่อสังคมไทย...เรา"

 

1. ช่วยเหลือการศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนจริง ๆ

 

2. ทำนุบำรุงวัดวาอารามในถิ่นทุรกันดาร เพื่อปรับปรุงบูรณะสิ่งต่าง ๆ ภายในวัด

 

3. ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มแนวร่วมเดียวกันให้กับส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทยตามความเหมาะสม

 

4. เพื่อและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารและส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 

5. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ในลักษณะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์

 

6. กิจกรรมอื่น ๆ ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของคณะกรรมการชมรมฯ ทุก ๆ ครั้ง

 

 “ชมรมเพื่อสังคมไทย...เรา

 

สนใจร่วมบริจาคใจกับกิจกรรมของชมรมได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง เลขที่บัญชี 531-2-15647-6 ชื่อบัญชี "เพื่อสังคมไทย...เรา"
ที่อยู่ 142/78 หมู่3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150